เมื่อกระดาษ เป็นบันทึกที่สะท้อนเรื่องราว ศักยภาพ และอัตลักษณ์ของนักสร้างสรรค์ไทย !

BLT เลยชวนไปชม “PAPER BLOG: บันทึกที่ยังไม่สิ้นสุดของกระดาษทำมือ” นิทรรศการจากความร่วมมือของ CEA และ Coth Studio

PAPER BLOG ย้อนกาลเวลา สู่การจดบันทึกด้วย “กระดาษทำมือ”

ในโลกที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว จนนำเราเข้าสู่สภาวะแวดล้อมในยุคธุรกิจ และสังคมแบบใหม่ สิ่งที่เรียกว่า “กระดาษทำมือ” ดูเหมือนจะห่างไกลจากชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก

แต่เมื่อตำนานความรู้ของการผลิต “กระดาษทำมือ” ที่ถูกสั่งสมมายังไม่สูญหายไป และกลับถูกทำให้ชัดเจนมากขึ้น

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA จึงร่วมกับ Coth Studio ออกนิทรรศการ “PAPER BLOG: บันทึกที่ยังไม่สิ้นสุดของกระดาษทำมือ” นำเสนอเรื่องราวของ “กระดาษทำมือ” โดยผู้ประกอบการกระดาษ 2 ท่านในพื้นที่ภาคเหนือปาป้า เปเปอร์ คราฟต์ และ ช่างกระดาษเวฬุวัน ที่จะมาส่งต่อมุมมองซึ่งมีกับผลิตภัณฑ์กระดาษ ทิศทางของกระดาษทำมือในยุคใหม่ และขั้นตอนที่แต่ละท่านได้คิดค้น และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสรรค์สร้าง และแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของกระดาษทำมือ และคงความงามที่มีเสน่ห์ แบบเข้ากับเอกลักษณ์ในยุคสมัยนี้ไปในตัว

ที่มา :  https://www.bltbangkok.com/lifestyle/art-culture/34026/

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม